Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Topraklama Ölçümü, Periyodik Kontrol, Elektrik Tesisatı Kontrolü, Kompanzasyon Takibi ve Bakımı, Yüksek Gerilim Sorumluluğu, Trafo İşletme Sorumluluğu, YG İşletme Sorumluluğu, Yüksek Gerilim İşletme (Trafo) Sorumluluğu, Yüksek Gerilim Trafo İşletme Sorumluluğu, Trafo Müşavirliği, Periyodik Muayene, Periyodik Ölçüm, Periyodik Kontrol Raporu, Topraklama Direnci Ölçümü, Topraklama Raporu, Topraklama Ölçüm Raporu, Topraklama Ölçümü Raporu, Elektrik İç Tesisat Kontrolü, Elektrik İç Tesisat Periyodik Kontrolü, Elektrik İç Tesisat Uygunluk Kontrolü, Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü, Kompanzasyon Takibi, Kompanzasyon Panosu Bakımı, Kompanzasyon Raporlama, Kompanzasyon Takip Sistemi, Kompanzasyon Ceza Takibi

Blog

Topraklama Ölçümü Sınır Değeri Kaç Ohm Olmalıdır?
Daha önce paylaşmış olduğumuz Topraklama Ölçümü Nedir ve Nasıl Yapılır? isimli blog yazısında gerçekleştirilecek yöntem ve metotlar ile alakalı detaylı bilgiler tarafınıza verilmişti. Bu blog yazısında ise ölçtüğümüz topraklama direnç değerinin uygunluğu hakkında gerekli teknik bilgileri tarafınızla paylaşacağız.

Bildiğiniz üzere günümüzde topraklama direnci kaç ohm olmalıdır şeklinde sorulara maruz kalmaktayız. Piyasada 1 Ω, 2 Ω veya 5 Ω gibi sınır değerler söz konusu olsa da gerçekleştirilen topraklama ölçümü neticesinde uygun olup olmadığını Elektriksel Tesislerde Topraklamalar Yönetmeliği’ ni referans alarak sistemin türüne, koruma elamanlarına ve artık akım anahtarına (kaçak akım rölesi) göre ilgili hesaplar yaparak değerlendirmemiz gerekmektedir.

TT Sistemde Topraklama Ölçümü Sınır Değeri
Ülkemizde şebeke ile bağlantısı alçak gerilimle olan binalarda TT sistem ile koruma uygulanmaktadır.
Asisttech, Topraklama Ölçümü
TT sistemlerde topraklama ölçümü sınır değer hesabı yapılırken referans almamız gereken ilk değer dokunma gerilimi olan 50 V, ıslak/nemli hacimlerde ise 25 V’ dur. Akabinde priz, makine gibi son tüketici noktalarında koruma elemanı olarak kullanılan termik manyetik şalterin veya otomatik sigortanın açma akımı değeri referans alınarak dokunma gerilimini açma akımına bölünmesi ile topraklama ölçümü sınır değerini elde etmiş oluruz.
Fakat ölçüm aldığımız noktada 30mA artık akım anahtarı (kaçak akım rölesi) mevcut ise topraklama ölçümü sınır değeri Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Çizelge 12 de belirtildiği üzere 200 Ω’ u aşmamalıdır.

TN Sistemde Topraklama Ölçümü Sınır Değeri
Ülkemizde enerjiyi yüksek gerilim ile satın alan tesislerde TN sistem ile koruma uygulanmaktadır.
Asisttech, Topraklama Ölçümü
TN sistemlerde topraklama ölçümü sınır değer hesabı yapılırken referans almamız gereken il değer 230V’ dur. Akabinde priz, makine gibi son tüketici noktalarında koruma elemanı olarak kullanılan otomatik sigorta için açma akımı değeri, termik manyetik şalter için ise açma akımının %20 fazlası referans alınarak 230V’ un açma akımına (termik manyetik şalter için 1,2Ia) bölünmesi ile topraklama ölçümü sınır değerini elde etmiş oluruz.
Ayrıca tesise veya işletmeye ait yıldırımdan korunma tesisatı (paratoner, faraday kafesi vb.) mevcut ise TS EN 62305 Madde 5.4.1’ de belirtildiği üzere topraklama ölçümü sınır değeri 10 Ω’ u aşmamalıdır.

Topraklama ölçümü hizmeti ve diğer tüm elektriksel ve mekanik teknik hizmetlerimiz ile alakalı daha fazla bilgi sahibi olmak için www.asisttech.com.tr sitemizi inceleyebilir ve detaylı bilgi almak için iletişim kanallarımız ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.


 WhatsApp Destek Hattı